finalprint info 5cervnaSpolečnost pro trvale udržitelný život pořádá 5. června 2019 v 17 hodin malý mezinárodní diskusní seminář v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Pestrá budoucnost Evropy? (Colorful Future of Europe?)

zčásti v angličtině, k dispozici bude text v češtině, vstupné 40 Kč a 20 Kč

Pohled z Německa, z Kosova, z Afriky i světaznalých Čech

Pozvánku i s programem si můžete stáhnout zde.

PROGRAM     (uvádí Anna Polášková, STUŽ)

1.Miroslav Petr (předseda VČ pobočky STUŽ):

Úvod – aktivity naší pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život

  1. Sustainable Development Goals (SDG) - společný rozvojový program všech států   světa do r. 2030
  2. Martina Pásková (Universita Hradec Králové): Můžeme se učit biokulturnímu přístupu k ochraně přírody od odlišných kultur? česky, anglické titulky
  3. Utz Retter a Anna Polášková (dříve Akademie der Wissenschaften, Berlin a Farmaceutická fakulta UK Praha v HK): Dialog o soucitu v politice – migrační politika v Evropě   (anglická prezentace s českým překladem)
  4. Rona Karahoda (vědecká příprava, Farmaceutická fakulta UK Praha v HK) Z Kosova do Střední/Západní Evropy. Role vzdělání a vědy při integraci nově   příchozích do evropských zemí. Anglicky,   české titulky.
  5. Tibor Schwarz (STUŽ a Zelený dům, Chrudim): představení některých aktivit v rámci   kampaně   Česko proti chudobě: Centrum Narovinu – adopce afrických dětí – pomoc na   dálku: zlepšení vzdělání, zdravotní péče a životní úrovně v Keni. Obdobné programy   pro podporu lidí ve Středoafrické republice na cestě k soběstačnosti (SIRIRI) a v Guinei   (Wontanara).