Population growth rate world 2005-2010 UN

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Na počtu obyvatel záleží - aneb Problémy růstu/poklesu počtu obyvatel na Zemi

který se koná v úterý 4. června 2019 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 319

V Africe se rapidně zvýší populace, víc než na kterémkoliv jiném kontinentu. Podle zprávy OSN do roku 2050, bude polovina celkového nárůstu populace na Zemi jen v 9 zemích, z nichž se většina nachází v Africe. A to je pro mnohé africké země nepříznivý výhled. S problémy kvůli nedostatku vody a potravin se potýkají už dnes. Čína zavedla v roce 1979 tvrdou politiku „jednoho dítěte“, dnes se však potýká s velkými problémy stárnutí populace. Populace v Evropě naopak klesá.

Jak bude tento vývoj pokračovat, jaký vliv to má na planetární ekosystémy a jaká by měla být přijata opatření

Diskutovat budou:

  • RNDr. Tomáš Fiala, CSc., Katedra demografie, VŠE
  • Mgr. Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze
  • MUDr. Bc. Jan Greguš, Centrum ambulantní gynekologie, Brno

                                                                                                                 

Diskuzi bude moderovat Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

VSTUP VOLNÝ