IMG 1136aZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, je účinný již přes 20 let. Jaká má omezení? Jak se ho dotkla nová evropská legislativa v oblasti ochrany osobních údajů? U jakých subjektů můžete o informace žádat? A jak se jich domoci v případě, že nejsou poskytnuty dobrovolně?

V článku můžete shlédnout vystoupení jednotlivých panelistů a prohlédnout si jejich prezentace.

Jednotlivá vystoupení:

 

  Video Prezentace
Úvodní slovo Jiří Dlouhý a Miloš Tuháček Tuháček: Právo na informace o žp
  Petra Bielinová Povinné subjekty
  Vladimír Mana Zamyšlení nad potřebností dvojí právní úpravy poskytování informací
  František Korbel x
  Hana Müllerová Vliv Aarhuské úmluvy na právo na informace o žp v ČR
  Dana Balcarová x
  Soňa Skulová  
  Jitka Jelínková Příklady nezákonného odpírání z praxe
Závěrečná diskuse videozáznam diskuse x

 

Pozvánka na besedu