Climate March 0619 (34210337012)

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Právo na informace o životním prostředí, který se koná

v úterý 7. května 2019 od 16.00 do 18.30 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 418 

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, je účinný již přes 20 let. Jaká má omezení? Jak se ho dotkla nová evropská legislativa v oblasti ochrany osobních údajů? U jakých subjektů můžete o informace žádat? A jak se jich domoci v případě, že nejsou poskytnuty dobrovolně?

Diskutovat budou: 

  • Ing. Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • Mgr. Petra Bielinová, advokátka, sdružení Právo ve veřejném zájmu
  • RNDr. JUDr. Jitka Jelínková, Ph.D., spoluautorka komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí
  • Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, Právnická fakulta UK
  • Ing. Vladimír Mana, LL.M., náměstek ministra životního prostředí
  • JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., Ústav státu a práva Akademie věd ČR
  • JUDr. Miloš Tuháček, advokát, spoluautor komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí

VSTUP VOLNÝ