DSC8100Zveme Vás na diskusní seminář na téma Bude Česko do roku 2030 udržitelné a co pro to můžeme udělat? aneb Není  implementace  Strategického rámce ČR 2030 jen papírovým plánem?

který se koná v úterý 5. února 2019 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 319

Jednotlivé státy světa dnes uznaly, že celá planeta je ohrožena klimatickou změnou, způsobenou člověkem. I Česká republika se snaží, alespoň v některých dokumentech, se na nastávající změny připravit a čelit jím. Vláda přijala strategický dokument Česká republika 2030 i jeho implementační plán. Jaká je však realita – skutečně něco proti klimatickým změnám děláme, nebo se chováme jako černý pasažér? Jak bude reagovat administrativa na varovné zprávy klimatologů, dojde také v Česku k radikalizaci občanů směrem k ochraně klimatu? Tyto a další Vaše otázky budou diskutovány s panelisty tohoto diskusního semináře.

Diskutovat  budou:

  • Mgr. Jan Mareš, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje, MŽP, 
  • Mgr. Tomáš Tožička, předseda Social Watch ČR,
  • Nikola Hurychová, reprezentantka Platformy pro udržitelný rozvoj a etiku,
  • ing. Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky.

Diskuzi bude moderovat Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

VSTUP VOLNÝ