Protest proti protiprávnímu postupu při faktické likvidaci Federálního výboru pro životní prostředíFederální výbor pro životní prostředí (FVŽP) byl zřízen ústavním zákonem č. 296/1990 Sb. a jeho působnost vyplývá ze zákona č. 143/1968 Sb. o čs. federaci v jeho platném znění a zákona č. 297/1990 Sb. Platnost těchto zákonů nebyla Federálním zákonem zrušena ani omezena.


Místopředseda vlády ČSFR MUDr. Miroslav Macek, pověřený řízením FVŽP však propustil sto z celkového počtu 120 odborných pracovníků výboru (většinu z nich koncem července 1992) a přikázal zapečetit většinu místností FVŽP. Tím Federální výbor pro životní prostředí de facto zrušil.

Tento postup považujeme za zásadně nepřijatelný nejen proto, že výrazně oslabuje systém péče o životní prostředí v naší zemi, ale především proto, že je v rozporu se základními principy právního státu.

V Praze dne 24.9.1992

ing. Josef Vavroušek, v.r.
RNDr. Mikuláš Huba, v.r.