16-008-NASA-2015RecordWarmGlobalYearSince1880-20160120

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Klimatická změna - proč stále nebereme varování vědců vážně?

který se koná v  úterý 4. prosince 2018 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Klimatická změna je skutečně vážný problém, který hodně lidí vůbec nevnímá – sice se občas něco napíše v médiích, ale většině městských obyvatel se zamlouvá slunečné léto s možností koupání v přírodě od půlky dubna do konce září. A ten pěkný podzim. Úplně jinak to už dnes vidí lidé, kteří jsou na přírodě přímo závislí – zemědělci, lesníci, domorodci v Africe.

Veškeré, mnohokrát ověřené, výsledky bádání klimatologů ukazují, že před lidmi stojí skutečně závažný problém, mnoho politiků však stále věří, že se to nějak vyřeší samo, část z nich navíc aktivně pracuje na popření vědeckých výsledů různými pavědeckými kampaněmi.

Zvláště varovná je poslední zpráva Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu IPCC, která jasně ukazuje, že je třeba začít okamžitě dělat.

Toto vše jsou problémy, nad kterými se během naší besedy budou zamýšlet tito panelisté:

  • Mgr. Alexander Ač, Ph.D., klimatolog Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, CzechGlobe,
  • Mgr. Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze a bývalý novinář,
  • Mgr. Miroslav Havránek, ředitel České informační agentury životního prostředí CENIA,
  • PhDr. Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku,
  • PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity,
  • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Besedu bude moderovat

Ing. Jiří Dlouhý – předseda STUŽ

Vstup volný