TREC-Map-en

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Udržitelné trendy v energetice

který se koná v úterý 5. června 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost bude upřesněna

Energetika je odvětví, které velmi ovlivňuje globální změnu klimatu a které prochází v posledním období velkými změnami. V Evropě i v celém světě končí výroba elektřiny z uhlí, také spalování ostatních fosilních paliv se postupně omezuje. Jsou tak komplikované systémy jako jsou energetické sítě schopně se vyrovnat se zcela odlišnými charakteristikami obnovitelných zdrojů energie? Je skutečně možné, aby se v budoucnu energetika obešla i bez jaderné energetiky?

Česká republika přijala v roce 2015 Národní akční plán pro chytré sítě – kdy budeme moci tyto chytré sítě využívat také v domácnostech?

To jsou otázky, o kterých budou v diskutovat:

  • Ing. Milan Smrž, předseda národní sekce viceprezident evropského sdružení Eurosolar.cz národní sekce evropského sdružení pro obnovitelnou energii
  • Ing. Zdeněk Danielovský, poradce náměstka ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Ing. Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA,
  • o účasti jednají zástupci sdružení elektromobilů,
  • pozván byl též zástupce ČEZ, sekce služeb zákazníkům

Diskuzi bude moderovat Jiří Dlouhý

 

Vstup volný