IMG 0253V sobotu 19. 5. se na pražském Vyšehradě konal jubilejní 10. ročník výstavy a společenské akce "Má vlast cestami proměn", pořádaný Asociací Entente Florale CZ - Souznění, z. s., tentokrát ve stylu První republiky, kterou reprezentovaly nejen některé obnovené vily, ale hlavně oblečení pořadatelů i mnohých návštěvníků. Na panelech v plenéru mohli návštěvníci shlédnout 121 prezentovaných proměn staveb, prostorů, památek, nádraží, účelů využití, krajinných úprav a dalších veřejně prospěšných akcí ze všech krajů ČR, kterými se kraje, města a obce jednak hlásí k historickému odkazu předků, ale také zlepšují životní podmínky současných obyvatel a návštěvníků.

Mezi prezentovanými projekty jsou i jezero Milada u Chabařovic a jezero Most pod Hněvínem jako ukázky rekultivace prostorů bývalých povrchových lomů těžících hnědé uhlí v SHP. Mnohé proměny se letos týkaly dosud zanedbávaných městských, zámeckých, klášterních zahrad a parků. Výrazné zastoupení měly v letošním roce také obnovy církevních památek, po desetiletí zanedbávané. Zdá se, že na řadu přichází po rehabilitaci materiálních hodnot i rehabilitace hodnot duchovních. Iniciátory proměn jsou kromě měst a obcí i církve a spolky, architekti, podnikatelské subjekty, aktivní jednotlivci, prostě iniciativy "zdola", ze kterých vyrostly i Spolek pro obnovu venkova či místní akční skupiny (MAS). Letos akci pod širým nebem přálo i počasí a tak se dočkala tisíců návštěvníků z ČR i ze zahraničí, z nichž mnozí spojili  tuto návštěvu s přehlídkou a oslavou vína, která se konala na náplavkách Vltavy v blízkém Podskalí. 11. ročník se uskuteční v sobotu 18. 5. 2019 opět na Vyšehradě.

IMG 0257IMG 0260IMG 0264IMG 0268