TlustecmJe to letos už 20 let, co se přestal těžit čedič na kopci, který je nejen významnou krajinnou dominantou, ale také vzácnou přírodovědnou lokalitou, kde se vyskytují i kriticky ohrožené druhy živočichů, jako je třeba orel mořský, skokan ostronosý, vrápenec malý, netopýr brvitý a další. K tomu desítky druhů silně ohrožených či „jen“ ohrožených.

Okolní obce a občanská sdružení, mezi nimi i Českolipská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), celou tu dobu vzdorují snahám různých zájemců o obnovení těžby na Tlustci. Nejnověji se o to snaží firma Kamenolom Brniště, která vznikla z pražské firmy Chlup s.r. o. a která do regionu přišla v roce 2011.

Odpor proti další těžbě je samozřejmě veden kvůli zmíněné vzácnosti lokality. Ale stejnou měrou i proto, že celý region prochází v posledních rocích nadějným rozvojem, založeným na turistice, rekreaci a na dalších mimotěžebních aktivitách, využívajících zdejších přírodních krás a atraktivity Ralské pahorkatiny a blízkých Lužických hor. Kdyby těžba zase začala, mohlo by to mít na tyto aktivity velmi negativní dopad.

Nyní opět svitla naděje, že se řízení o obnovení těžby přinejmenším oddálí. Na základě zpětvzetí žádosti těžařem zastavil krajský úřad začátkem dubna řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek chráněných druhů rostlin a živočichů. Bez tohoto povolení ale těžař nemůže na Obvodním báňském úřadě v Liberci podat žádost o povolení těžby.

Hodnotíme nejnovější vývoj v kauze Tlustec opatrně. Už jednou došlo k podobnému zastavení řízení, když v roce 2012 probíhala uvedená transformace těžařské firmy. Dle zákona musí v takovém případě celé řízení proběhnout znovu.

Ať je tomu však jakkoliv, Tlustec dostal další oddechový čas. Pokud totiž těžař svůj úmysl znovu těžit nevzdal, bude muset celé řízení o zásahu do chráněných druhů živočichů a rostlin proběhnout znovu, což je záležitost určitě na několik let. A jak patrno z dosavadní historie, záležitost nejistá. Protože zatímco krajský úřad zásah dosud vždy povolil, Ministerstvo životního prostředí povolení naopak na základě podaných odvolání dosud vždy zrušilo.