Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/functions.php on line 202

Značná část naší činnosti je věnována osvětě v ochraně přírody, ale i vlastní praktické péči v rámci ochranářských brigád. Hlavně sem však řadíme naše přírodovědné exkurze vedené odborníky z Muzea východních Čech a České společnosti ornitologické. Cílem těchto exkurzí jsou přírodně zajímavé lokality jednak městské přírody v Hradci Králové, dále pak lokality v cyklisticky dostupné vzdálenosti a v rámci regionu vyrážíme na jednodenní expedici. V červnu minulého roku došlo na nyní již celostátně známou lokalitu, místo s plánovanou přehradou Pěčín na řece Zdobnici. Motto znělo: Příroda nebo přehrada? Dobrodružné výpravy se účastnil i poradce premiéra vlády ČR.

Této expedici předcházelo naše k záměru stavby nesouhlasné stanovisko vypracované Ing. arch. Martinem Říhou, které bylo nakonec odesláno za celostátní STUŽ ve formě dopisu mistrům ŽP a zemědělství.

V rámci Evropského týdne mobility jsme i loni uskutečnili Ozvěny Ekofilmu. Jednalo se již o 13. ročník. Pro toto čtyřdenní promítání určené základním a středním školám využíváme podpory magistrátu HK a MŽP.

Projekt ekologicko-výukových přednášek na školách realizujeme vždy v období od září do února. Přednášky nabízíme vybraným školám, i proto je jejich „propagace“ z důvodu omezených kapacit tlumená. Oslovujeme tímto projektem stovky žáků a studentů královéhradeckých škol.
O finanční zajištění se i v tomto 11. ročníku postaral Nadační fond Veolia v rámci programu Minigrantů. Nadace o našem ekologicko-výchovném projektu natočila i pětiminutový videosnímek.

Uprostřed léta došlo i naše tradiční Středoletní setkání, neformální společenské stužovaní.

Uprostřed září se konal v Západních Tatrách Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových. Ve slovenských Roháčích naši pobočku zastupovali dva vyslanci, a sice paní dr. A. Polášková a Ing. arch. Martin Říha.

Předposlední říjnový víkend byl ve znamení jedinečné expedice do oblasti severočeské hnědouhelné pánve, exkurze organizačně i odborně vedené Ing. arch. Martinem Říhou, laureátem Ceny Ivana Dejmala za rok 2015, kdy jej Společnost pro krajinu ocenila za vytrvalou aktivní obranu územních ekologických limitů v Podkrušnohorské pánvi.

K dalšímu neformálnímu setkání, tentokráte nad našimi obrazovými úlovky z dovolených, a také z oněch populárních exkurzí do přírody, jsme se sešli v listopadu v rámci čtvrtého ročníku Stužobraní, abychom se jejich prostřednictvím přenesli do různých koutů světa.

Součástí našeho působení je i podpora šetrných forem dopravy. V Hradci Králové jde o zapojení do aktivit místní cyklokomunity, jakož i o pravidelné jednání s vedením města.

Na výroční schůzi Východočeské pobočky STUŽ, která se konala 22. února 2016, bylo zvoleno nové vedení pobočky. Na celostátní úrovni – v předsednictvu, nás aktivně zastupovala paní RNDr. Annu Polášková. Počet členů našeho pobočkového spolku činí 26.

Sluší se připomenout i existenci webového koutku s názvem „Východočeská pobočka STUŽ“ na stránkách celostátní www.stuz.cz. Naleznete v něm základní údaje o pobočce, lze si tu vytvořit představu o její aktivitě. Děkujeme za administrativu těchto stránek.

Naše poděkování patří všem, kteří v minulém roce našemu pobočkovému spolku zachovali přízeň a kteří jej podporovali. Extra pak předsednictvu STUŽe, předsedovi Ing. Jiřímu Dlouhému a tajemnici paní Ing. Evě Vavrouškové.

Miroslav Petr
předseda Vč. pob. STUŽ

únor 2017