Dne 2 .března 2018 zemřel Václav Mezřický, který patřil mezi první garnituru našich environmentálních právníků a vůbec zakladatelů ochrany životního prostředí v České republice. 

Zde jsou některé údaje Paměti národa z jeho bohatého života:

 • narozen 11. listopadu 1934 v Kolíně
 • 1953 začátek studia práv v Praze
 • 1958 negativní posudek při třídních prověrkách, nucené přerušení studia na 2 roky
 • 1965 odchod z advokacie
 • 1966 odchod pamětníkova bratra na Západ
 • 1968–1969 tajemníkem generálního prokurátora Miloše Čeřovského (podíl na rehabilitacích vězňů z 5Otých let)
 • 1969–1989 práce v Ústavu státu a práva ČSAV
 • 1978–1989 zakládajícím členem Ekologické sekce v rámci Biologické společnosti při ČSAV
 • 1990 prvním náměstkem ministra životního prostředí
 • od 1991 přednášel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a vedl katedru životního prostředí
 • 1998 založil na Univerzitě Karlově kurz Globalizace a globální problémy
 • 2007–2008 generálním sekretářem Ústavního soudu
 • dnes uznávaným autorem spisů o globalizaci a přednášejícím na prestižních zahraničních univerzitách