Mikroplastasarp

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Plasty v životním prostředí který se koná

v úterý 3. dubna 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 319

V Česku se o mikroskopických částečkách plastu (mikroplastech), které se dostávají do životního prostředí a z něj pak do potravin, začíná mluvit až v poslední době. V přímořských zemích jde ale už řadu let o velmi diskutované téma. Problém studovali donedávna hlavně mořští biologové, kteří pozorovali rostoucí množství mikroplastů v mořské vodě, v sedimentech, ale také v tělech některých mořských organismů. Protože v mnoha zemích tvoří ryby a plody moře tradiční součást místní kuchyně, začali odborníci zkoumat také to, kolik mikroplastů se může dostávat do lidského těla a zda mohou škodit zdraví.

Panelisté:
MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav: Plasty v pitné vodě
MUDr. Miroslav Šuta, Centrum pro životní prostředí a zdraví:
 Mikroplasty v životním prostředí z hlediska zdravotních rizik
 Návrh evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství.
MUDr. Eva Rychlíková, Zdravotní ústav Ústí nad Labem: Voda a zdraví

Moderuje: ing. Jiří Dlouhý - předseda STUŽ