I když předsednictvo STUŽ na svém jednání 2. ledna vyslovilo s některými body, navrhovanými ing. Jouklem ostrý nesouhlas, v rámci demokratických prinicpů zveřejňujeme jeho diskusní příspěvek.

===================

Jsem přesvědčen o tom, že STUŽ by se měla, mimo svou víceméně teoretickou činnost, zaměřit také na činnost praktickou. Jaký by měl být poměr těchto činností, to ať zváží předsednictvo. Je mi 76 let, a tak bych se rád dožil ještě výsledků praktické činnosti STUŽe.
Svět by měl řešit zásadní problémy, které se týkají trvale udržitelného života:
- oteplování země
- nedostatek pitné vody
- jedovaté ovzduší
- škodlivé potraviny
- nekvalitní pitná voda
- hormonální antikoncepce u žen, a tím snižování plodnosti mužů
- slabá ozónová vrstva
- hrozící války – sporná území a naftová ložiska
- zbytečné kácení stromů
- rakovina
- mrtví na silnicích
- hrozící změny mořských proudů
- hrozící zemětřesení
- atomové, chemické a biologické zbraně
- rozpad EU, postupná kolonizace Evropy
- střety Země s meteority atd.

Místo toho řeší STUŽ problémy s těžbou lithia v Krušných horach a podobně.
Jsem ochoten se zúčastnit práce v případné skupině praktických problémů, které by STUŽ řešila.
Bylo by také jistě vhodné zlepšit prezentaci stanovisek a názorů STUŽe směrem k občanům a politikům.

P.S. Před léty jsem pracoval, spolu se dvěma svými zaměstnanci, na studii zlepšení ovzduší v Semilech. Nespokojili jsme se však jenom tím, že bychom zjistili znečišťovatele, ale o problému jsme s nimi hovořili a dávali návody na to, jak zlepšit způsoby vytápění – a to včetně kontroly. Na závěr pak byly Semily téměř bez kouře.

Zdeněk Joukl

===========

Dodáváme zápis z předsednictva STUŽ k těmto bodům, které byly opětovně projednány dne 2. ledna 2018:

O jeho (ing Joukla) návrzích se rozvinula debata, ostatní členové předsednictva mají za to, že téměř všechny jeho návrhy nekorespondují se stanovami STUŽ (střety země s meteority, hormonální antikoncepce žen, rozpad EU, postupná kolonizace Evropy atd.) a těmi zbývajícími se již STUŽ zabývá (ovzduší, pitná voda, kácení stromů atd.).

Předseda J. Dlouhý zdůraznil, že pokud by se STUŽ zabývala tzv. „praktickými“ problémy Z. Joukla bez dostatečné odborné základny a podpory odborníků, může to v krátkém čase zcela znehodnotit léty budovaný odborný a vědecký kredit, kterou STUŽ má u odborné obce, úředníků i u politiků a tím pádem prakticky naši Společnost zlikvidovat. Znovu vysvětlil, že považuje za zcela nepřijatelné, aby byla STUŽ spojována s akcemi jako Den bez mrtvých na silnicích, kdy není jakýmkoliv způsobem takováto letáčková akce spojena s reálným vlivem na nehodovost na silnicích, kdy iniciátor akce není schopen jakkoliv rozebrat skutečné příčiny nehodovost na silnicích, nemá znalost o časové křivce vývoje úmrtí na silnicích a především předseda zdůraznil, že touto problematikou se zabývá velké množství odborníků, jak na profesionální, tak i na dobrovolné bázi a nemá význam se jim „míchat do řemesla“.