stuz 25 letZveme vás na přátelské setkání k 25. výročí trvání Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)

které se bude konat v úterý 12. prosince od 17,00 hod. v Café Kampus (dříve Krásný ztráty), Náprstkova ulice 10, Praha 1

Vážení přátelé,

Čtvrtstoletí fungování naší Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) se nám jeví jako dobrý důvod k malé oslavě a připomenutí si význačných milníků na naší cestě a taky osobností, které nám směr naší cesty vytýčili a kteří už tu s námi nejsou.

Byli bychom rádi , aby to bylo posezení neformální, veselé, bez nostalgie a s pohledem nejen do minulosti, ale i do budoucnosti. Představujeme si, že by to mělo být setkání členů a příznivců STUŽ, těch, kteří to se STUŽ myslí dobře, mají ji rádi a třeba s ní i nějakým způsobem spolupracovali, například se účastnili panelů na seminářích, exkurzí, memoriálů atd. Připravíme pokud možno nenudný program, kterým nás provede dlouholetý člen STUŽ Ivan Rynda.

A byli bychom také moc rádi, kdybyste přijali naše pozvání a tohoto posezení se zúčastnili.

Abychom mohli nachystat malé občerstvení, potřebujeme alespoň přibližně vědět, kolik lidí se naší oslavy zúčastní. Buďte proto, prosíme, tak moc laskaví, a potvrďte svou účast v elektronickém registračním formuláři zde .

Pokud ve svých archivech najdete nějaké materiály (fotografie, články), které se vztahují k uplynulým 25 letům STUŽ, budeme rádi, pokud je přinesete, nebo předem pošlete.

Těšíme se, že spolu s Vámi prožijeme příjemný podvečer a večer v letošním adventním čase.

Jménem předsednictva STUŽ

Jiří Dlouhý, předseda

Eva Vavroušková, tajemnice