NevrlyPříští rok to bude 10 let, co tento svět v roce 2008 opustil Ing. Ivan Dejmal, zemědělský inženýr, politik – ochránce přírody, krajiny a životního prostředí, po Bedřichu Moldanovi druhý ministr životního prostředí ČR, spoluzakladatel STUŽ, Spolku pro obnovu venkova i Společnosti pro krajinu. Právě Společnost pro krajinu od roku 2009 uděluje každým druhým rokem Cenu Ivana Dejmala osobnostem, které se nějak zapsaly do ochrany krajiny – ať už při výkonu profese vědce či úředníka, publicistiky, představitele samosprávy obcí, nevládních neziskových organizací.

Po publicistovi Čestmíru Klosovi (2009), Vladimíru Buřtovi, členu Spolku pro záchranu a obnovu zámku Jezeří, starostovi Horního Jiřetína (2011), paní Dagmar Kjučukové z Okrašlovacího spolku Zdíkovska, chránící přírodu zejména na Šumavě (2013), Martinu Říhovi, bývalém náměstku ministra ŽP, členu Východočeské pobočky STUŽ (2015), letos obdržel tuto cenu 28. 10. v předvečer svých 84. narozenin u Presidentské chaty v Janově nad Nisou zoolog, publicista, spisovatel, cestovatel, turista a skaut pan Miloslav Nevrlý. RNDr. Miloslav Nevrlý byl celoživotním pracovníkem Severočeského muzea v Liberci, kam nastoupil už před dokončením studia. Jeho bohatá vědecká a publicistická činnost je spojena především s přírodou i lidmi z Jizerských hor. Jeho záběr byl však mnohem širší – publikoval knihy a stovky článků o přírodě a osídlení celého Liberecka a Jablonecka, o Českém ráji, o chráněných krajinných oblastech a národních parcích ČSSR, o rumunských Karpatech. Velkou část života a energie věnoval výchově mládeže. Do po válce obnoveného Českého Junáka vstoupil v roce 1946, po jeho zákazu pak znovu nakrátko v roce 1968. Po opětovném rozpuštění za normalizace pokračoval v letech 1970 – 1989 v práci s mládeží pod jinými „hlavičkami“. Věhlasu se dostalo spolku „SPERHO“ (Společnost pro exploataci rumunských horských oblastí), se kterým organizoval putovní tábory v rumunských Karpatech. Patřil a patří k významným osobnostem Jizerských hor, které se svými aktivitami a nonkonformitou občas znelíbily komunistickému režimu, takže stejně jak např. Gustav Ginzel neušel ústrkům a zákazům. Je právem považován za znalce přírody Jizerských hor i jejich obyvatel, jejich historie včetně osídlení, architektury dotvářející krajinu, událostí a pomníků rozesetých v tomto kraji.

Laudatio pro Miloslava Nevrlého přednesl za účasti desítek hostů RNDr. František Pelc, bývalý ředitel Správy CHKO Jizerské hory, spolu s Ivanem Dejmalem zakladatel a dnes předseda Nadace pro obnovu Jizerských hor, později pracovník AOPK, náměstek na MŽP a poslanec Parlamentu ČR. Cenu Ivana Dejmala předali společně Ing. arch. Ivan Plicka a Mgr. Kateřina Dejmalová ze Společnosti pro krajinu. Miloslav Nevrlý poděkoval krátkou řečí, potvrzující jeho skromnost a pokoru. Akce se zúčastnil mimo jiné i RNDr. Martin Bursík, exposlanec a exministr životního prostředí ČR, držitelé stejného ocenění Čestmír Klos a Martin Říha a další hosté, z členů STUŽ ještě Mgr. Josef Břečka. Součástí předání ceny bylo, stejně jako v minulosti, i zasazení nového stromu poblíž Prezidentské chaty v Janově nad Nisou. Počasí této slávě pod širým nebem nepřálo, chvílemi pršelo a vál studený vítr, předznamenávající blížící se vichřici. Proto se slavnostní přípitek konal v Prezidentské chatě a pak se účastníci přesunuli do dalšího objektu, který poskytl klidné přístřeší, občerstvení a některým i nocleh do dalšího dne.

Fotogalerie z udílení ceny Ivana Dejmala.

V Hradci Králové 2. listopadu 2017