Řitka, zácpa na Prahu

Pozvánka na diskusní seminář

Negativní účinky automobilové dopravy ve městech a možnosti jejich redukce

který se koná v úterý 6. června 2017 od 16:00

na Novotného lávce 5 v Praze 1 v Klub techniků, místnost č. 417

Jak znečištěné ovzduší máme v našich městech? Jaké jsou zdravotní odpady tohoto znečištění? Co je příčinou tohoto znečištění? Jaké škodliviny obsahují výfukové plyny automobilů? Jaká technická zařízení lze použít ke snížení těchto emisí? Jaká regulační opatření používají evropská města k omezení znečištění ovzduší z dopravy? Co jsou to PZKO (programy zlepšování kvality ovzduší) a jaké změny mají přinést? Proč občané nedůvěřují těmto plánům a v několika regionech podali žaloby žádající zrušení těchto plánů? Jaká opatření plánuje Praha pro zlepšení kvality ovzduší?

O těchto a dalších otázkách budou diskutovat:

  • doc. Michal Vojtíšek, Centrum vozidel udržitelné mobility ČVUT Praha: Složení emisí z automobilů a technická opatření jejich omezení
  • MUDr. Radim Šram, Ústav experimentální medicíny AV ČR: Zdravotní dopady znečištěného ovzduší ve městech
  • MUDr. Miroslav Šuta , odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, Centrum pro životní prostředí a zdraví, STUŽ: Zahraniční zkušenosti s vybranými opatřeními
  • zástupce v jednání, Ministerstvo životního prostředí?: Programy zlepšování kvality ovzduší – jaká opatření a kdy zlepší situaci ve městech???
  • zástupce v jednání, Magistrát hlavního města Prahy: Plány města pro snížení znečištění ovzduší v Praze
  • Ing. Jiří Dlouhý, STUŽ: Možná synergie mezi opatřením pro omezení hlučnosti a zlepšení kvality ovzduší ve městech
  • Úvod do problematiky a moderování: ing. Jiří Dlouhý, STUŽ

 

VSTUP VOLNÝ