AngelaMarmontLab

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Chytré energie aneb Mohou nás nové technologie zbavit ekologicky nešetrné výroby energie?

který se konáv úterý 2. května 2017 od 16:00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 319

*

Zavedení a využití tzv. inteligentních sítí bude v blízké budoucnosti nezbytnou součástí zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Pomocí nových technologií bude možné zvládnout podstatně větší diverzifikaci zdrojů elektrické energie. Mohou ovšem takovéto sítě zvládnout nepravidelné dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, nebo budeme i nadále muset mít naši energetickou soustavu postavenou na velkých zdrojích energie, jako jsou jaderné a tepelné elektrárny?

O tom budou diskutovat:

  • Martin Bursík , Komora obnovitelných zdrojů energie,
  • Petr Holub, Šance pro budovy,
  • Eduard Hulicius , Fyzikální ústav AV ČR,
  • Martin Sedlák , Aliance pro energetickou soběstačnost,
  • Milan Šimoník , COGEN Czech

 

Diskuzi bude moderovat:

Ing. Jiří Dlouhý , předseda STUŽ

 

VSTUP VOLNÝ