UN SDG Logo

Zveme Vás na diskusní seminář na téma ČESKÁ REPUBLIKA 2030 aneb Jak bude realizován strategický rámec pro ČR?

který se koná v úterý 4. dubna 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 319

Po meziresortním připomínkovém řízení a projednání Radou vlády pro udržitelný rozvoj bude základní strategický rámec České republiky ČR 2030 projednán vládou. Protože rámec končí na úrovni cílů, jaké jsou plány na jeho dopracování a realizaci? Stihne to ještě tato vláda, nebo se bude opakovat situace s předchozím rámcem z r. 2010, jehož naplnění nová vláda bojkotovala?

Diskutovat budou:

  • PhDr. Anna Kárníková , ředitelka odboru udržitelného rozvoje Úřadu vlády
  • Prof. RNDr. Bedřich Moldan , CSc, předseda výboru pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje Rady vlády pro udržitelný rozvoj
  • Ing. Petr Lebeda MA , ředitel Pražského institutu pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.
  • Zástupkyně České ženské lobby - sítě třiceti proženských organizací,
  • Pavel Šremer, Společnost pro trvale udržitelný život

 

Diskuzi bude moderovat:

Ing. Jiří Dlouhý , předseda STUŽ a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejího řídícího výboru

 

VSTUP VOLNÝ