Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

STUŽ, CENELC CZ a FOKCentrum Evropských sítí pro implementaci Evropské úmluvy o krajině si vás dovolují pozvat na 7. FÓRUM O KRAJINĚ na téma PŮDA / DEMOKRACIE které se koná

v úterý 3. ledna 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 417

V souvislosti s posledními událostmi a vývojem společnosti v České republice a celé Evropě se chceme zaměřit na současný stav a budoucnost vývoje vztahu k půdě a její ochraně a budeme diskutovat nad riziky a hrozbami pro zachování půdy pro budoucí generace občanů naší země. Budeme se zabývat hranicemi demokracie ve vztahu k vlastnictví půdy a jeho regulacemi a omezeními užívání, prodeje a vlastnictví půdy u nás a v sousedních zemích a soustředíme se na vliv těchto vztahů pro udržitelnost naší krajiny, která je nyní „NA PRODEJ“.

Položte otázky panelistům:

 • Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D . , zástupce generálního ředitele, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG SANTE) 
 • Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc , předseda České pedologické společnosti, Přírodovědecká fakulta Palackého university v Olomouci
  Ing. Radim Vácha, Ph.D. , náměstek ředitele, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • Ing. Roman Vodný, Ph.D., ředitel odboru územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj
  Ing. Jiří Chocholouš , vedoucí oddělení ochrany půdy, odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje, Ministerstvo zemědělství
  Ing. Jaroslav Záhora, CSc , Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  RNDr Vojtěch Kotecký , Glopolis o.p.s.
 • Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D ., náměstek ministra životního prostředí, MŽP
 • Ing. Jiří Krist , místopředseda, Národní síť Místních akčních skupin (NS MAS)
 • Mgr. Et Mgr. Vít Hrdoušek , projektový manažer, MAS Strážnicko

Diskuzi bude moderovat ing. ak. arch. Martin Stránský, ředitel CENELC.CZ

VSTUP VOLNÝ

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License