Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

STUŽ, CENELC CZ a FOKCentrum Evropských sítí pro implementaci Evropské úmluvy o krajině si vás dovolují pozvat na 7. FÓRUM O KRAJINĚ na téma PŮDA / DEMOKRACIE které se koná

v úterý 3. ledna 2017 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 417

V souvislosti s posledními událostmi a vývojem společnosti v České republice a celé Evropě se chceme zaměřit na současný stav a budoucnost vývoje vztahu k půdě a její ochraně a budeme diskutovat nad riziky a hrozbami pro zachování půdy pro budoucí generace občanů naší země. Budeme se zabývat hranicemi demokracie ve vztahu k vlastnictví půdy a jeho regulacemi a omezeními užívání, prodeje a vlastnictví půdy u nás a v sousedních zemích a soustředíme se na vliv těchto vztahů pro udržitelnost naší krajiny, která je nyní „NA PRODEJ“.

Položte otázky panelistům:

 • Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D . , zástupce generálního ředitele, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG SANTE) 
 • Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc , předseda České pedologické společnosti, Přírodovědecká fakulta Palackého university v Olomouci
  Ing. Radim Vácha, Ph.D. , náměstek ředitele, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • Ing. Roman Vodný, Ph.D., ředitel odboru územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj
  Ing. Jiří Chocholouš , vedoucí oddělení ochrany půdy, odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje, Ministerstvo zemědělství
  Ing. Jaroslav Záhora, CSc , Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  RNDr Vojtěch Kotecký , Glopolis o.p.s.
 • Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D ., náměstek ministra životního prostředí, MŽP
 • Ing. Jiří Krist , místopředseda, Národní síť Místních akčních skupin (NS MAS)
 • Mgr. Et Mgr. Vít Hrdoušek , projektový manažer, MAS Strážnicko

Diskuzi bude moderovat ing. ak. arch. Martin Stránský, ředitel CENELC.CZ

VSTUP VOLNÝ

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License