Vegetarian Curry

Seminář es konáv úterý 1. listopadu 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků

Jedním z výborů Evropského parlamentu je Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Společnost pro trvale udržitelný život se dosud většinou zabývala problémy životního prostředí a jejich souvislostmi se zdravím lidí. Otázku bezpečnosti potravin však evidentně nelze od těchto témat oddělovat, ostré hranice mezi životním prostředím, zdravím a bezpečností potravin v podstatě neexistují.

Tématicky široce pojatý seminář má ukázat, jak je institucionálně zajištěna tato oblast ochrany veřejného zdraví a jak funguje sledování různých ukazatelů bezpečnosti potravin. Diskuse mezi panelisty, doplněná dotazy a názory posluchačů, snad pomůže rozlišit, nakolik má obecně rozšířený pocit ohrožení a nedůvěry k potravinám a jejich kontrole racionální základy a/nebo jakou roli hrají nedostatečné či zkreslené informace. Semináře STUŽ s velmi kvalitním obsazením někdy pomáhají upozornit na slabiny systému.

Účast na semináři přislíbili:

  • Ing. Daniela Winklerová , Státní zdravotní ústav, vedoucí odb. skupiny pro speciální druhy potravin a NRL pro aditiva v potravinách: Bezpečnost potravin z pohledu SZÚ.
  • RNDr. Vladimír Špelina, CSc., Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro mikrobiologii potravin, PBU a prostředí: Mikrobiální bezpečnost potravin.
  • Ing. Petr Beneš, Ing. Ivana Poustková, Ph.D., Oddělení bezpečnosti potravin - Odbor bezpečnosti potravin - Úřad pro potraviny, Sekce potravinářských výrob, Ministerstvo zemědělství ČR: Bezpečnost potravin z hlediska Ministerstva zemědělství. Systém rychlého varování RASFF.
  • Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Národní referenční laboratoř pro geneticky modifikované potraviny: GMO a GMM : uplatnění, sledování, značení.
  • MUDr. Miroslav Šuta konzultant - ekologická a zdravotní rizika: Pesticidy – rezidua v potravinách, limity a kritéria EU, problematika glyfosátu.
  • Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc ., profesorka fyziologie, autorka knih Doba jedová 1 a 2 (spolu s Jiřím Patočkou, profesorem toxikologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích): Nejistoty a proměnlivost informací o zdravé výživě.

Moderátorka: RNDr. Anna Polášková, STUŽ

VSTUP VOLNÝ