Seminář se koná dne 18. řijna od 9 do 12 hod v barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě pražském, Jilská 7. Další podrobnosti naleznete zde. Na seminář je nutné se přihlásit.