Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Castle Hlavňovice 03

Diskusní seminář Vnitřní periferie se koná v úterý 4. října 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Vnitřní periférie jsou oblasti zůstávající stranou vůči rozvojovým centrům, s nedostatečnou dopravní dostupností, nejčastěji ležící na rozhraní krajů České republiky. Podle klasika této problematiky Jiřího Musila jsou to území, která se hospodářsky nerozvíjejí, ztrácejí obyvatelstvo, demograficky stárnou, mají nižší sociálně-technickou úroveň a horší technickou i sociální strukturu než ostatní části území, mají starý bytový fond a objevují se v nich specifické problémy spojené s exkluzí.

Seminář se zaměří na hledání východisek a perspektiv pro tyto regiony ležící dosud na okraji zájmu společnosti.

Účast na semináři přislíbili:

RNDr. Radim Perlín, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK

Ing. Stanislav Rampas, výkonný tajemník Spolku pro obnovu venkova

Ing. Arch. Jan Florian, MAS Český Západ

Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova

Ing. Jiří Dlouhý, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život

Osloveni byli ještě:

doc. Bičík, Přírodovědecká fakulta UK

Bohuslava Zemanová , MAS Posázaví

 

Moderátor: Ing. Jiří Dlouhý, STUŽ

 

VSTUP VOLNÝ

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License