Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

který se koná v úterý 7. června 2016 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Seminář se bude zabývat cíli v jednotlivých klíčových oblastech připravovaného střešního strategického rámce Česká republika 2030 z hlediska nevládních organizací. Diskuse bude probíhat v šesti diskusních (pracovních) skupinách.

K diskusím budou využity prozatímní návrhy cílů připravených v rámci oficiálního zpracování materiálu (viz příloha). Jako důležitý podklad bude využit materiál několika platforem nevládních organizací “Měj se k světu“ ( viz http://mejseksvetu.cz/). Výsledné návrhy cílů budou nabídnuty Úřadu vlády k využití při přípravě tohoto strategického rámce.

 

Výsledky jednotlivých pracovních skupin jsou poslední příležitostí pro nevládní organizace k vyjádření svých priorit před sestavením návrhu strategického rámce ČR 2030, neboť o rámci už bude jednat Rada vlády pro udržitelný rozvoj dne 28. 6. Proto je důležité, abyste se tohoto semináře v hojném počtu zúčastnili.

 

Program :

— Informace o tom, kam zatím dospěla příprava strategického rámce ČR 2030 a o programu celé aktivity (byl pozván Vojtěch Černý, Agora CE a koordinátor participace při přípravě ČR 2030)

— Informace o dalším postupu přípravy strategického rámce ČR 2030 a o spolupráci ÚV ČR s NNO na jeho přípravě, včetně jak bude naloženo s výstupy těchto pracovních skupin (Anna Kárníková, Úřad vlády ČR)

— Informace o materiálu platforem nevládních organizací Měj se k světu a jeho desatera (Petr Lebeda, Glopolis)

— Organizační informace k práci pracovních skupin (Pavel Šremer, STUŽ a PUR)

— Stanovení pracovní ch skupin k cílům strategického materiálu ČR 2030, práce v těchto skupinách:

1. Vzdělání

2. Životní prostředí – krajina, ekosystémy

3. Inovativní ekonomika, technické životní prostředí, energetika, bezpečnost

4. Soudržná a rozmanitá společnost/nediskriminace

5. Spolupráce se světem

6. Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost (včetně udržitelného vládnutí a udržitelného rozvoje sídel)

— Diskuse k cílům, navrženým jednotlivými pracovními skupinami

— Závěr – vyznačení nejdůležitějších cílů

Ing. Petr Lebeda, Glopolis, ředitel ing. Jiří Dlouhý, STUŽ

Koordinátor materiálu Měj se k světu předseda

VSTUP VOLNÝ

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License