Východočeská pobočka STUŽ

Kalendář akcí

září 2017
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

HK001Cesty za poznáním jsou různé. Hradečtí přátelé přírody si tentokráte vybrali pro své jarní „Odpoledne v hradecké přírodě“ snad nejzapadlejší kout města. Lokalitu, které vévodí čistírna odpadních vod se svými zdaleka viditelnými žlutohnědě pruhovanými vyhnívacími a uskladňovacími nádržemi. Tento poslední cíp města je zároveň i konečným místem onoho vyměšovacího traktu, kterým disponuje nejen každý živočich, nýbrž i organismus, jakým je početná lidská aglomerace. V tomto případě nejen královéhradecká. Končí tu totiž kupříkladu i z Třebechovic vše, čeho se lidé prostřednictvím rozsáhlé kanalizační sítě zbavují. Za biblických dob a ještě dlouho potom tento konečný produkt metabolismu člověka i jeho sídel patřil do hnoje, za socialismu a ještě několik let po něm směřoval rovnou bez čištění do Labe. Středověk skončil v Hradci Králové rokem 1995. Od tohoto data se také Hradečtí, kteří si tuto skutečnost mohou slavnostně připomínat vždy při placení položky zvané stočné, za přívlastek moderní město nemusí stydět.

O náročnosti procesu čištění odpadních vod nás spolehlivě přesvědčí nejen výše zmíněné finanční částky, mimochodem převyšující platbu za stejné množství spotřebované pitné vody, ale především návštěva vlastní čistírny. A je-li průvodcem sám vrchní šéf přes čistírny a kanalizaci podniku KHP a. s. ing. Václav Hošek, je o zajímavý a zasvěcený výklad postaráno. Zbývá dodat, že to, jak se město dokáže vypořádat se svými výměšky a odpady, je vizitkou jeho vztahu k přírodě. K té městské i k té, která se rozprostírá daleko, třeba až v labské deltě Severního moře.

Zůstaňme však v našem zapadlém koutu města. Konkrétně u Petrofových jezer, zarůstajících slepých labských ramen za naší čistírnou. V bujné přírodě připomínající tropický prales, na sečených loukách, mezi ostrůvky křovin s uschlými kmeny stromů, ale také v těsné blízkosti regulovaného koryta řeky Labe, jehož levý břeh právě obnažily do očí bijící svítivé pařezy mohutných, nedávno pokácených topolů.

HK002Je na co se dívat, do čeho se zaposlouchat, k čemu přivonět. Příroda je právě v plném rozpuku. Kdo by tedy mohl zůstat vůči ní netečný? Hradeckým přátelům přírody však nejde jen o sentimentální okouzlení. Kdepak. Tady hraje prim touha po studiu detailů a tajemství běžnému městskému člověku často skrytých. K postoupení do oněch vyšších sfér poznání živé městské přírody napomáhají účastníkům této zelené exkurze zkušení odborníci.

Tak členové České společnosti ornitologické Věra Hromádková a MUDr. Jiří Zajíc upozorní na majestátní káně lesní opisující spirálu vysoko na modré obloze, zpěv slavíka či tajemný hlas žlůvy hájní. Z divokého porostu se ozývá rákosník obecný a v průhledu mezi stromy zase překvapivě přelétne čáp bílý. Vyvolá tak otázku, kdepak asi své hnízdo má?

Zajímavosti z říše bezobratlých prezentuje na svém sklepávači entomolog Muzea východních Čech Miroslav Mikát. Zaostřit můžeme na potemníka houbového, neškodného štírka či sametku a kovaříka. Ideálním biotopem pro řadu druhů hmyzu jsou pak stále vzácnější suché stromy. Jejich obyvatele prozradí i pobytové znaky, jako v našem případě trus vzácnějšího rezidenta zlatohlávka skvostného.

Z prostřeného stolu kvetoucích bylinek je co vybírat. Však se také paní doktorka Věra Samková, botanička Muzea východních Čech, má co ohánět. Mimo jiné představuje kozlíček polníček, huseníček rolní, lomikámen zrnatý i třeba invazní druh bolševník velkolepý

a krásně kvetoucí snědek. Z těch vzácnějších bylinek zmiňme kakost hnědočervený a přímo v areálu čistírny rostoucí ohrožený druh nepatrnec rolní.

Díky dopravnímu záměru, plánu výstavby silniční komunikace zvané Jižní spojka, je toto místo, respektive zde vytýčený koridor, dobře přírodovědně zmapované. Avšak představa, že další kus města, byť ten nejzapadlejší, padne za oběť betonu a asfaltu, povzbudivá nikterak není. Ano, vykážeme zase o něco více silnic a o něco méně přírody. Není pak tady namístě otázka: Kam že to až a za jakou přírodou budeme po těch silnicích jezdit?

Zachytil a zaznamenal mp
Východočeská pobočka STUŽ

Přírodovědná exkurze s podporou města Hradec Králové

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License