Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Berounka pod Krašovem

Diskusní seminář na téma Voda v naší krajině, sucho a přehrady se koná v úterý 3. května 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417

Zveme všechny členy STUŽ, ale i další odborníky a zájemce z řad veřejnosti i médií, kterým není lhostejná tvář naší krajiny, na diskuzi o tom, jak rozumně a udržitelně zlepšit vyhlídky naší přírody i našeho zemědělství v případě bohužel očekávatelných velkých výkyvů počasí a podnebí, zejména hrozícího sucha. Aktuální je zejména otázka, zda přehrady jsou jediným možným řešením, jak tvrdí někteří. O problematiku se však zajímáme i šíře, z hlediska ekologie krajiny, stavu vodních toků apod.

V panelu vystoupí:

  • RNDr. Pavel Punčochář, CSc. , Ministerstvo zemědělství:Opatření k omezení hydrologických extrémů – přírodě blízká opatření nebo vodní nádrže?
  • Ing. Václav Hlaváček, CSc., Viceprezident Agrární komory ČR: Problematika sucha z pohledu zemědělců
  • Ing. Tomáš Just , Vedoucí péče o krajinu, AOPK Praha a Střední Čechy: Stav koryt vodních toků ve vztahu k suchu (a povodním), revitalizace, renaturace, ekologicky orientovaná správa vodních toků
  • doc. Dr. Ing. Alena Salašová , Mendelova univerzita Brno: Krajinná politika - regulace nebo podpora přírodních procesů v krajině?
  • Ing. Klára Salzmann, Ph.D., Česká komora architektů:Předvídavá architektura krajiny
  • Ing. Marek Batysta, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy:Půda – základ řešení vodního režimu krajiny
  • Josef F.S. Král , předseda Naše Berounka, z.s.: Naše Berounka v ohrožení
  • Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny: Strategie přizpůsobení se změně klimatu
  • Ing. Tereza Davidová, Ph.D., odbor ochrany vod MŽP: Plnění usnesení Vlády ČR č. 620/2015 k Přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ze strany MŽP

V průběhu semináře uvede Prof. Ing. Josef Fanta, CSc., emeritní profesor Univerzity Wageningen a Amsterdam a Jihočeské universitykrátký film Martina Slunečka z pořadu Nedej se:Křivoklátsko – utopený národní park

 

VSTUP VOLNÝ

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License