Tradiční seminář se bude konat 1. března - pozor tentokrát až od 17,00 a to na téma

Brdy v civilu aneb problematika nově vzniklé CHKO Brdy.

Od začátku tohoto roku přibyla v Česku nová chráněná krajinná oblast -  CHKO Brdy. 

Vznikla v oblasti dřívějšího vojenského prostoru. Bude nás proto zajímat problematika přerodu v chráněnou krajinnou oblast, jaké jsou její přírodní hodnoty a jak je plánována jejich ochrana. Budeme zvědavi, jak rychle budou její části předávány civilní správě, jak bude turisticky vyznačována a také jak bude probíhat jednak spolupráce s Vojenskou správou lesů, a jednak další koexistence s dělostřeleckým cvičištěm na okraji CHKO. 

Diskutovat  budou:

  • Mgr. Hana Mayerová, zástupkyně vedoucího CHKO Brdy
  • Mgr. Karel Markvart, manažer značení, Klub českých turistů
  • Zástupce  Ministerstva  obrany – je v jednání

Diskuzi bude moderovat: 

Pavel Šremer , místopředseda STUŽ