Josef Vavroušek a Dennis Meadows, STUŽ, Praha,26.8.1994 03 croped

Jubilejní 20. ročník ekologické Ceny Josefa Vavrouška přichystal novinku. Poprvé ocení laureáty ve dvou kategoriích.

Brno (10. února 2016) – Letošní ročník prestižní Ceny Josef Vavrouška, kterou každoročně uděluje Nadace Partnerství, letos představuje průlomovou novinku. Poprvé se totiž budou udělovat ceny dvě – jedna za dlouhodobý přínos životnímu prostředí a druhá v kategorii významný ekologický počin. Stejně jako v loňských letech může na cenu nominovat kdokoliv prostřednictvím webových stránek www.cenajosefavavrouska.cz. Přihlašovat je možné ode dneška až do konce dubna.

„Rozšířením ceny o kategorii Významný počin chceme dát příležitost k ocenění práce právě těch zajímavých a odvážných lidí, kteří zrovna nezachraňují svět, ale svým přístupem mění pohled a přístup lidí k životnímu prostředí třeba jen v obci nebo regionu,“ vysvětluje změnu výkonný ředitel Nadace Partnerství Tomáš Růžička.

Cena Josefa Vavrouška je mimořádně respektované ocenění, kterým se doposud může pyšnit pouze 31 osobností.„Povolání, věk ani známá tvář při konečném výběru nerozhodují,“ vysvětluje Tomáš Růžička. „Důležitý je přínos nominovaného člověka ke zlepšení životního prostředí.“ Mezi dosavadními laureáty v devatenáctileté historii ceny jsou například bývalý ministr životního prostředí, bývalý poradce prezidenta či občanský aktivista, ale i filozof, právník nebo učitel. V loňském roce si cenu odnesl profesor Josef Fanta, který mimo jiné stál v roce 1963 za vznikem Krkonošského národního parku.

Sama Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem předního českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul pod lavinou. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.

Generálním partnerem letošního ročníku Ceny Josefa Vavrouška je společnost Českomoravský cement. Partnery ceny jsou společnosti Enviros, Inisoft, Rückl Crystal a Biologický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta životního prostředí ČZU.

Jak nominovat?

Nominaci lze podat přímo na oficiálních stránkách cenajosefavavrouska.cz. Stačí uvést jméno a příjmení nominovaného, podrobný popis konkrétního činu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný a jméno a kontakt na navrhovatele.

Více informací www.cenajosefavavrouska.cz

Kontakt:

Tomáš Růžička, výkonný ředitel Nadace Partnerství, 607 720 135, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Fotografie ke stažení na: bit.ly/1PNnO54

Dosavadní laureáti a laureátky Ceny Josefa Vavrouška:

2014 – Josef Fanta

2013 – Petr Pakosta

2012 – Ivana a Jan Jongepierovi

2011 – Martin Bursík a Pavel Šremer

2010 – Martin Říha

2009 – Vladimír Buřt a manželé Adri van Westerop (in memoriam) a Raymond Aendekerk (Lucembursko)

2008 – Miroslava Knotková a Antonín Buček

2007 – Ivan Dejmal (in memoriam) a Miroslav Janík

2006 – Karel Hudec a Pavel Franc

2005 – Jan Bouchal (in memoriam), Yvonna Gaillyová

2004 – Bohuslav Blažek (in memoriam), Hana a Jiří Kulichovi

2003 – Svatomír Mlčoch

2002 – Ivan Rynda

2001 – Jan Jeník

2000 – Ĺubica Trubíniová a Aleš Máchal

1999 – Igor Míchal

1998 – Hana Librová

1997 – Eliška Nováková

1996 – Mikuláš Huba a Erazim Kohák

 

Více o laureátech na www.cenajosefavavrouska.cz/laureati


Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit.

www.nadacepartnerstvi.cz

 

Cenu Josefa Vavrouška uděluje každoročně od roku 1996 Nadace Charty 77 a od roku 2004 Nadace Partnerství. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Laureáta vybírá porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců obou nadací. Vyhlášení oceněných probíhá v červnu a váže se ke Světovému dni životního prostředí (5. červen). Generálním partnerem Ceny Josefa Vavrouška je Českomoravský cement.

Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc. se narodil 15. září 1944 v Praze, kde vystudoval strojní fakultu ČVUT. V roce 1968 se zúčastnil expedice směřující do nemocnice A. Schweitzera v Lambarené. Cílem expedice, která navštívila čtrnáct afrických zemí, byla materiální pomoc nemocnici i podpora Schweitzerových ideálů humanismu a úcty k životu. Od roku 1975 pracoval v Ústavu pro ekonomiku a řízení, aktivně se účastnil činnosti nevládního ekologického hnutí, zejména Ekologické sekce čs. biologické společnosti při ČSAV. Podílel se na zakládání a činnosti Kruhu nezávislé inteligence (1988) a Občanského fóra (1989). V březnu 1990 byl jmenován náměstkem Státní komise pro vědeckotechnický rozvoj odpovědným za péči o životní prostředí, v červnu téhož roku ministrem vlády ČSFR, předsedou Federálního výboru pro životní prostředí. V červnu 1991 zorganizoval první celoevropskou konferenci ministrů životního prostředí. Publikoval pět knih, 40 studií a asi 150 odborných článků, zejména z oblasti kybernetiky, teorie systémů, teorie rozhodování a péče o životní prostředí. Zahynul pod lavinou ve věku 50 let 19. března 1995 spolu s dvacetiletou dcerou Petrou.