VyrocHKVýroční schůze členů Východočeské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život, se koná v pondělí 22. února 2016 v salónku restaurace Sport (dříve Sokol), Eliščino nábř. 777/ 5, HK od 16:30 hodin

Na programu je zhodnocení činnosti za minulý rok a plány na rok letošní.

Od 18.00 hodin nás pak čeká expedice slovem a obrazem do tropické Ameriky:

Od Amazonie k Andám, putování Kolumbií se zkušeným cestovatelem, biologem a vysokoškolským a středoškolským pedagogem

PhDr. Ivo Králíčkem. 

Přednáška je určena i pro veřejnost.

Kolem 20. hod. předpokládáme ukončení oficiální části programu.