SustEuropeEEB vydalo zajímavou publikaci "Reforming Europe towards Sustainability", ve které můžete najít zajímavé podklady o historii jednotlivých strategií udržitelného rozvoje EU, strategii EU2020, důvody pro nutnost transformace směrem k udržitelnosti a některé myšlenky pro projednávanou Agendu udržitelného rozvoje 2030. Celou publikaci si můžete stáhnout zde.