20151030 Syrians and Iraq refugees arrive at Skala Sykamias Lesvos Greece 1

Seminář se koná v úterý 2. února od 16. do 19. hod. jako vždy v Klubu techniků na Novotného lávce.

Migrační vlna a váleční uprchlíci z arabských zemí je téma, které v posledním roce vyvolalo extrémní polarizaci české společnosti – strach z uprchlíků, z migrantů a z islámu přinášejí reakce, které bychom si před několika málo léty vůbec nedovedli představit.

Na jednu stranu se někteří občané snaží uprchlíkům pomáhat, na straně druhé má velká část Čechů z migrantů vážné obavy a jejich příchod do Evropy označují za začátek konce tradiční evropské civilizace.

Protože migrace je nepochybně významným faktorem ovlivňujícím udržitelný rozvoj naší společností, zařadili jsme i my toto téma na program našich besed. Do panelu jsme pozvali ty, kteří se touto problematikou profesně zabývají, aby nás seznámili s historickými kořeny a širšími souvislostmi dnešní uprchlické migrační vlny – jejími environmentálními, sociálními a ekonomickými příčinami a důsledky.

Účast v panelu potvrdili:

  • Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc . – Filozofická fakulta UK
  • PhDr. Ivan Gabal – poslanec Poslanecké sněmovny PČR
  • Ing. Věra Roubalová Kostlánová – psychoterapeutka pracující s uprchlíky
  • Ing. Břetislav Tureček – bývalý zpravodaj Českého rozhlasu pro Blízký východ, nyní Metropolitní univerzita Praha
  • Ing. Přemysl Pergler – konzultant participativní přípravy strategií, dlouhodobě žijící v Kanadě
  • Mgr. Magda Faltová – programová ředitelka sdružení pro integraci a migraci
  • Mgr. Michal Broža - Informační centrum OSN

Moderuje Ing. Jiří Dlouhý

 Vstup zdarma