COP21 participants - 30 Nov 2015 (23430273715)

aneb

Jak to Ne/Dopadlo v Paříži

který se koná v úterý 5. ledna 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 417

*

Klimatická konference OSN v Paříži vyústila 12. prosince v novou klimatickou dohodu, nahrazující Kjótský protokol. Byla schválena reprezentanty 196 zemí OSN. Cílem dohody je snížit produkci skleníkových plynů, udržet oteplování pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně. Dohoda navíce zavazuje k miliardovým investicím na pomoc rozvojovým zemím a každých pět let bude podstoupena revizi.

Bude znamenat čistší, bezpečnější budoucnost pro příští generace? Nebo se jedná jen o deklaraci, či dokonce byla zbytečná? K hledání odpovědí na tyto otázky jsme pozvali přímé účastníky této konference.

Pozvání přijali:

Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a vedoucí delegace ČR na pařížské konferenci

PhDr. Vladimír Špidla, vedoucí sboru poradců předsedy vlády

Ing. Peter Kalaš, šéfporadce ministra životního prostředí, člen Rady Zeleného klimatického fondu

Ing. Pavel Zamyslický, Ph.D., ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP

Mgr. Hugo Charvát, Centrum pro dopravu a energetiku a Klimatická koalice

Mgr. Martin Uhlíř, redaktor týdenníku Respekt

Dále byli pozváni:

Ing. Kateřina Fialková, ředitelka odboru mnohostranných ekonomických vztahů MZV ČR

Ing. Helena Čížková, Ph.D., vedoucí oddělení pro OECD a globální otázky OMEV MZV ČR

JUDr. Eva Adamová, CSc., odbor mezinárodních vztahů MŽP

RNDr. Jan Hollan, Ph.D., Czech Globe-Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Mgr. Klára Sutlovičová, Glopolis a Klimatická koalice

 

Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, místopředseda STUŽ


VSTUP VOLNÝ