2015 Climate Conference.svgPraha/Brusel, 12. 12. 2015

Společnost pro trvale udržitelný život spolu s dalšími partnerskými organizacemi, sdruženými v European Environmental Bureau (EEB), velmi vítá dosažení globální klimatické dohody, která byla dnes podepsána v Paříži. Oceňujeme tvrdou práci účastníků COP, ale zároveň si dovolujeme upozornit na fakt, že navzdory celonočním svízelným jednáním v dohodě chybí některé klíčové prvky a vyzýváme proto Evropskou unii, aby posílila své ambice.

Mikael Karlsson, prezident EEB, komentoval výsledek rozhovorů:

"Tato globální dohoda znamená historický průlom. Světoví vůdci si dnes uvědomují to, co občanská společnost a vědci říkali již dlouho – že současné cíle a opatření nejsou zdaleka dostačující. Ale zatímco smlouva stanovuje ambiciózní cíl držet oteplování výrazně pod 2 ° C a pokračovat v úsilí o 1,5 stupně Celsia, cíle stanovující snížení emisí jsou nápadně slabé a vágní. Naštěstí byl zároveň přijat pětiletý mechanismus revizí dohody – a my naléhavě vyzýváme EU, aby zvýšila úsilí v oblasti ochrany klimatu a to nejen v Evropské unii, ale i globálně, a aby usilovala na v blízké budoucnosti o další účinné smlouvy."

Pro Evropu znamená dosažená dohoda potřeba budování energetických koalic, které umožní EU ukončit svou závislost na fosilních palivech, masivně zvýšit svou energetickou účinnost a urychlit přechod k energii z obnovitelných zdrojů. S ohledem na ambiciózní cíl ukončení nárůstu teploty je třeba, aby EU aktualizovala své cíle na snížení emisí v souladu s novým cílem teploty, a také aby realizovala ekologickou daňovou reformu. Konkrétněji:

· Evropská komise musí předložit potřebné legislativní návrhy, které zajistí alespoň 40% zvýšení energetické účinnosti.

· Členské státy EU musí důkladně zrevidovat své právní předpisy, týkající se energetické účinnosti; tyto předpisy musí být tvrdě vyžadovány Evropskou komisí.

· Evropa musí přijmout nezbytná investiční rozhodnutí s cílem zajistit splnění cíle EU pro rok 2020, a dosáhnout dlouhodobého cíle udržet globální oteplování na 1,5 stupňů Celsia.

· EU musí provést reformu systému obchodování s emisními povolenkami (ETS) tak, aby byl plně účinný, aby byly draženy všechny povolenky, aby byly anulovány přebytečné povolenky a aby významným podíl příjmů směřoval do investic do obnovitelných zdrojů energie.

· Evropská komise musí znovu začít pracovat na postupném rušení dotací fosilních paliv a podporovat ekologické daňové reformy v členských státech.

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Dlouhý, předseda Společnosti pro udržitelný život - +420 724 698 016

Mikael Karlssson, EEB President: + 46 70 316 27 22

Roland Joebstl, EEB Policy Officer, klimatu a energetiku: 32 479 55 16 88