_DSC7080

K zahájení summitu OSN ke klimatu v Paříži se v celém světě uskutečnily kolem 29. Listopadu pochody, které měly za cíl připomenout politikům naléhavost dohody o účinném snižování emisí skleníkových plynů, k tomu ještě se přidávaly další cíle. Celkem se uskutečnilo 2300 akcí , jichž se zúčastnilo cca 785 000 lidí ve 175 zemích světa. V Paříži, kde nebyl kvůli nebezpečí teroristického útoku připravovaný obrovský pochod povolen, instalovali Francouzi symbolicky na Náměstí republiky deset tisíc párů bot, včetně bot papeže Františka a generálního tajemníka OSN Ban Ki- Moona. Při nepovoleném pochodu tam bylo zadrženo 174 lidí.

V Praze byl pochod organizován Klimatickou koalicí, GreenPeace, Hnutím Duha a připojily se i další nevládní organizace, včetně STUŽe. Pochod se uskutečnil s cílem „Za klima, spravedlnost a zelená pracovní místa“.

Ještě před samotným pochodem jsme se jako STUŽ připojili k happeningu, který organizovala česká část AVAAZ ( AVAAZ je globální kampaňová síť mající 42 milionů účastníků, snažící se , aby náhledy a hodnoty lidí byly brány do úvahy v globálních rozhodovacích procesech. Slovo avaaz má znamenat v několika jazycích „hlas“, nebo píseň“ ). Sešli jsme se v Praze na Vinohradech, v Riegrových sadech. Zde již čekaly děti s maminkami a organizátorkami happeningu, děti v předchozích týdnech vytvořily artefakt – zeměkouli. Každý příchozí dostal instrukce:

Začínáme u sebe

Chvilku se zastav a vnímej zemi, na které stojíš, vzduch, který nadechuješ a vydechuješ…
Vnímej, jaké pocity v Tobě vyvolává téma klimatické změny…
Jaké přání máš pro zemi, lidi současné a budoucí?

Propojení

Všimni si dalších lidí, kteří dnes přišli.
Představ si lidi, kteří se sešli nebo se dnes scházejí, tak jako my, na více než 2.400 místech – ve všech zemích světa.

Vyjádření

Vyber si kousek pruhu látky, napiš na něj své přání zemi či lidem a připni ho k ostatním na artefakt.

Po připnutí vzkazu na zeměkouli se všichni shromáždili pro společnou fotografii a natáčení videa pro konferenci v Paříži – AVAAZ se podílel na tom, že záběry z celého světa měly být promítány při příchodu delegací na zasedání. Koordinátorka české části AVAAZ paní Alice Buehler přečetla, v popřeí mávající skupiny a na pozadí Hradčan vzkaz premiérovi Sobotkovi a naším delegátům do Paříže, natočený jako video:

Pane premiére,čeští delegáti, v těchto dnech máte ve svých rukou osud nejen svůj, své rodiny, své země, ale celého lidstva. Je třeba myslet dlouhodobě a s vědomím celé naší propojenosti. Zavažte se k přechodu na stoprocentní čistou energii a podpořte země, na které klimatické změny nejvíce dopadají. Důvěřujte své moudrosti a odvaze.

Poté se účastníci happeningu vydali k svatému Václavovi na Václavské náměstí, kde byl sraz účastníků klimatického pochodu, doprovázeni policisty, kteří nás pozorně dovedli dopravním provozem až na Václavské náměstí. Pod koněm už byli stovky účastníků pochodu, včetně profesionálních alegorických vozů s Tyranosaurem fosilního průmyslu, sápajícím se na ledního medvěda, ohroženého táním ledů. Čekání vyplňovala bubnová muzika a ukázka tance. Jedno křídlo zaujali lední medvědi v podání GreenPeace, na druhém byli účastníci happeningu a nás pár STUŽáků pod modrou vlajkou s obrazem Země z vesmíru věnovanou ještě Josefem Vavrouškem, který ji dostal nejspíše již na Summitu Země v Rio de Janeiro (tehdy byla symbolem summitu). Pod svatým Václavem zaznělo několik krátkých projevů: Od Petry Honcové, koordinátorky Klimatické koalice nevládek, Jana Holana z Centra pro výzkum globální změny AV ČR, Arnošta Nováka z Autonomního sociálního centra Klinika, Jiřího Malíka-lídra koalice občanských iniciativ STOP HF, Martina Rozumka-ředitele organizace na pomoc uprchlíkům a Sandry Silné z Ekumenické rady církví. . Každý za svou organizaci propojoval problematiku klimatických změn s dalšími problémy. Byl přečten vzkaz premiérovi Sobotkovi do Paříže ( tam mu ho měli tuším doporučit zástupci českých nevládek, přítomní na konferenci) – nejdůležitější vzkaz zněl, že je načase, aby se Česká republika oprostila od závislosti na fosilních palivech. Text požadavků účastníků pochodu na vládu ČR byl následující :

1. Veřejně přijmout spoluodpovědnost za změnu klimatu a přihlásit se ke snaze řešit její příčiny i dopady.

2. Začít odstraňovat drahou, nebezpečnou a nezdravou závislost ČR na fosilních palivech. Přijmout antifosilní zákon, který stanoví tempo postupného snižování emisí.

3. Systematicky podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Stanovit ambiciózní cíl podílu obnovitelných zdrojů OZE na výrobě energie. Odstranit administrativní překážky, vytvořit program podpory instalací malých slunečních a větrných elektráren ve vlastnictví občanů, malých podniků, družstev či obcí.

4. Podporovat vznik “zelených” pracovních míst, které budou zajišťovat důstojnou práci a zároveň přispívat k odklonu od uhlíkové ekonomiky závislé na fosilních palivech.

5. Trvat v EU na přehodnocení TTIP a CETA. Zajistit, aby nemohla ohrozit snižování emisí, úspory energie, rozvoj obnovitelných zdrojů energie ani potravinovou bezpečnost.

6. Posílit rozvojovou spolupráci alespoň na OSN požadovanou výši 0,7% hrubého národního příjmu a zohlednit v ní zodpovědnost za změnu klimatu.

7. Zařadit živočišnou a potravinářskou výrobu mezi hlavní odvětví, která musí snížit emise.

Následně se začal za alegorickými vozy řadit průvod s mnoha hesly, jako např. Dejte šanci slunci a větru, Budoucnost je obnovitelná, Konference stačily, teď je čas na činy, Zatepleme každý dům, ani halíř uhlobaronům, Zítra je nikdy, Klima pro mír, Klimatičtí uprchlíci, vítejte, Ohrožené zemědělství. Průvod zaplnil celou jednu stranu Václavského náměstí ( dle odhadů se ho účastnilo cca 900 účastníků ), první dvě řady byly policistů, každých dvacet metrů byli policisté po stranách, v záloze byl i antikonfliktní tým a pravděpodobne i těžkooděnci. Průvod skandoval hesla, s doprovodem živé hudby či bubnů, atmosféra byla uvolněná, panovala atmosféra spolupráce i mezi účastníky a policisty a policistkami. Průvod prošel Národní třídou a přes Most legií na Újezd, zde se odpojily alegorické vozy a účastníci ztekli petřínskou rozhlednu- v zástupu promíšeném s policisty. Nahoře u petřínské věže dokonce hlídkovali těžkooděnci. Na zšeřelém Petříně byl poslán symbolicky světelný nápis do Paříže a poté následovala kulturní část – zpěv zpěváka, jehož jméno jsem nepostřehl a v doprovodu jeho kytary i tanec na hřišti– mládež se dobře bavila dlouho do večera.

Závěrem dávám v potaz, zda by STUŽ, i vzhledem k budoucí potřebě více se věnovat problematice klimatických změn -mitigací i adaptací, neměla zapojit do Klimatické koalice nevládních organizací. To by vyžadovalo, aby se angažovali naši členové, kteří k problematice mají blízko, anebo aby se této problematice začali věnovat i další členové z jiných úhlů pohledu. Pokud má někdo ze čtenářů zájem se zapojit, dejte prosím vědět předsednictvu STUŽe, mohla by vzniknout i pracovní skupina STUŽe k této problematice.