Logo EEB coloured

Po roce fungování začíná Evropské komise v čele s panem Junckerem chápat, že nejsou důležitější záležitosti, než je ochrana našeho životního prostřed.  Právě zveřejnění Pracovní program Evropské komise pro rok 2016 je velmi daleko od dokonalosti, ale při jeho čtení vidíme jasné náznaky, že životní prostředí již není Komisí ignorováno, jak to bylo v loňském roce. Vítáme úsilí na podporu oběhové hospodářství, novou politickou vizi podpory Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) , podporu Pařížské klimatické dohody i upřednostňování úspor energie. Tyto priority ale musí nyní vést také k celkovému přepracování původních 10 politických priorit Junckerovy komise a také k jejich legislativnímu zakotvení. Potřebujeme novou reformní agendu, kde životní prostředí a výhody, které přináší pro lidi, planetu a prosperitu nehrají druhé housle za ekonomickými zájmy, jako tomu bylo během posledních 12 měsíců.

Celý text tiskové zprávy European Environmental Bureau najdete zde.