Východočeská regionální pobočka STUŽ si loni připomenula dvacáté výročí své existence. U jejího zrodu stáli profesor Vladimír Srb a Ing. Josef Vavroušek. Ve své činnosti navázala v roce 2014 na svoje předešlé, tedy tradiční periodické aktivity. Ty doplnila dalšími podniky.

Na prvém místě stojí za zmínku mezinárodní seminář Aktuální problémy chráněných území přírody a krajiny ČR a SR. Konal se poslední květnový víkend v ekologickém středisku Dotek v Horním Maršově. O úspěšný průběh se zasloužili především hostitelé ze Střediska ekologické výchovy SEVER a za východočeskou pobočku pak Ing. arch. Martin Říha. Na organizaci se ale podílely i další složky jako pražské ústředí STUŽ, slovenská STUŽ, Geografický ústav Slovenské akademie věd, Centrum pro otázky ŽP UK v Praze a Univerzita HK. V části terénního programu nás provázeli odborní průvodci z KRNAPu. Celkově se semináře zúčastnilo devatenáct osob.

A nyní k zmíněným tradičním akcím.

Patří k nim přírodovědné exkurze pořádané pro členy STUŽe a další obdivovatelé krás a bohatství, které flóra, fauna a krajina východních Čech nabízí.

První přírodovědná exkurze nazvaná Odpoledne v hradecké přírodě, sedmý ročník, byla určena pro pěší. Zavedla nás dopříměstské říčnínivy řeky Orlice.

Zažít Babiččino údolí jinak, tak zněl pracovní název další pěší přírodovědné exkurze na počátku června. Trasa vedla po opukových stráních nad řekou Úpou i ve vlastním údolí.

Poslední loňská přírodovědná exkurze byla pak určena pro cyklisty s cílem rezervace Buky u Vysokého Chvojna, pralesní enklávy chráněné již od roku 1884, tedy nejstarší chráněné lokality ve východních Čechách.

Odborný doprovod těchto exkurzí zajišťuje vždy biolog, ornitolog a entomolog. Úzce zde spolupracujeme s pracovníky Muzea východních Čech.

Jedenáctý ročník Ozvěn Ekofilmu, tedy čtyřdenní projekce ekologických filmů k Evropskému týdnu mobility určené pro školy, se promítal v září. Tuto kulturní akci podporuje magistrát města Hradec Králové.

Vždy s novým školním rokem nabízíme školám sérii ekologicko-výchovných přednášek, které mají za cíl obohatit školní výuku o nové pohledy na otázky životního prostředí, včetně seznamování studentstva s principem udržitelnosti. Projekt je financován v rámci tzv. Minigrantů Nadací Veolia. V tomto ročníku jsme oslovili cca 600 žáků a studentů.

Obdobou pražských stužovratů je ve východočeské pobočce středoletní neformální setkání a podzimní stužobraní, což jepromítání obrázků a videofilmů z nejrůznějších ekologických a cestovatelských podniků v daném roce.

Veřejně prospěšná činnost členů východočeské pobočky není však omezena pouze na aktivity v rámci Společnosti, ale působí dále v celé řadě spřízněných organizací jako je např. Česká společnost ornitologická, Českobratrská církev evangelická, církev katolická, Klub českých turistů, Klub ochrany památek a přírody v HK, Sdružení pro mentálně postižené, Svaz důchodců, sdružení Za starý Hradec, TJ Lokomotiva, Zdravá města a v dalších.

Východočeské regionální pobočky STUŽ děkuje všem, kteří tuto pobočku ať již přímo či nepřímo podporují. Extra poděkování pak náleží předsednictvu STUŽe v čele s předsedou Jiřím Dlouhým a tajemnici Evě Vavrouškové.


Miroslav Petr

předseda Východočeské regionální pobočky STUŽ

únor 2015