cyklojizda2012Jsme účastníky procesu cyklistické renesance v Hradci Králové usilující o zrovnoprávnění tohoto druhu dopravy při vytváření dopravní infrastruktury a ve zlepšení stávajících podmínek pro cyklisty v ulicích města. Více lze nalézt na webových stránkách http://hradec.cyklistesobe.cz/ a www.cyklohradec.cz

Pořádáme dopravní exkurze pro cyklistickou veřejnost přímo v ulicích města. Jejich cílem je upozorňovat na nedostatky v dopravní infrastruktuře, propagovat tento druh dopravy a přispívat k vytváření zpětné vazby pro odpovědné orgány veřejné správy.