Zásadně nesouhlasíme s převodem kompetencí v oblasti územního plánování a stavebního řádu z kompetence ministerstva životního prostředí na ministerstvo hospodářství České republiky, jak je předpokládáno ve vládním návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR (tzv. kompetenční zákon).

Územní plánování a stavební řád jsou důležitým a prakticky jediným preventivním nástrojem při tvorbě a ochraně životního prostředí. Územní plán musí stanovit základní hodnoty území a poskytnout informaci o možnostech jeho využití a nikoliv umisťovat předem dané hospodářské projekty do území, jak tomu bylo před listopaděm 1989.

Vážné střety zájmů v území, které v konečné instanci musí řešit centrální orgán státní správy , nemůže rozhodovat ministerstvo hospodářství, které je zákonem pověřeno hájit zájmy ekonomické, zatímco účelem zákona o územním plánování a stavebním řádu je na prvním místě hájit zájmy ochrany a tvorby životního prostředí.

 

Praha 21. září 1992

 

za přípravné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj

Mikuláš Huba

Josef Vavroušek