Thorpe Green - geograph.org.uk - 1495215

Ekologicky šetrné formy dopravy považujeme za důležitý příspěvek do procesu směřování k udržitelnosti rozvoji lidské společnosti. A to jednak proto, že zmiňované úsilí naráží v této oblasti na nemalé překážky tvořené z velké části převažujícím životním stylem a vyznávanými konzumními hodnotami, tak i proto, že negativní vliv současné dopravy zasahuje každého z nás. Vzpomeňme zde především zdravotní a bezpečnostní rizika, poškozování přírody, fragmentaci krajiny, ale také devastující vliv na charakter lidských sídel v jejich přizpůsobování se fenoménu rozpínavého automobilismu. Z globálního pohledu připomeňme plýtvání neobnovitelnými zdroji jako je ropa a přispívání k oteplování planety v podobě produkce CO2.

Podporu šetrné a udržitelné dopravě, tedy dopravě pěší, cyklistické a hromadné, vyjadřujeme na komunální úrovni ať již jejím prosazováním v strategických dokumentech, tak při řešení nejrůznějších konkrétních dopravních situací, kterých se účastníme. Hlásíme se i k minulé organizaci osvětových Dnů bez aut ve městě pod Bílou věží, a to ve spolupráci s kolegy z Dětí Země.