planetaPředstavení nového vydání publikace našeho čestného člena, spojené se zajímavými přednáčkami se bude konat dne 16. června 2015 od 16 hod v Modré posluchárně UK, Celetná 20, Praha 1.

ŸProgram přednášek:

prof.Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.: Čas antropocénu a homo sapiens /ir/rationalis. Dary a služby země univerzálně určené, sobecky užívané.

Ÿpředstavení publikace B.Moldana Podmaněná planeta

Ÿprof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c. Zmírnění změny klimatu jako globální veřejný statek.