US energy consumption 2035-Low Carbon Case

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

NÍZKOUHLÍKOVÁ BUDOUCNOST ČR

který se koná v úterý 7. dubna 2015 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, sál č. 319

ČGS a Zelený kruh se účastní projektu R&Dialogue, který v několika evropských zemích, včetně ČR, zprostředkovává dialog mezi zástupci vědy, výzkumu a různých sfér společnosti o přechodu k nízkouhlíkové společnosti. Panelisté z výzkumu, průmyslu, úřadů či ekologického hnutí by s vámi chtěli diskutovat o přechodu naší země k nízkouhlíkové budoucnosti.

Po úvodu Víta Hladíka z České geologické služby v panelu vystoupí

  • Bára Urbanová (Klimatická koalice),
  • Pavel Zámyslický (MŽP),
  • Vojtěch Kotecký (Glopolis),
  • Antonín Fejfar (Fyzikální ústav AV ČR),
  • Pavel Řežábek (ČEZ).

 

Garant a moderátor: Mgr. Daniel Vondrouš, Zelený kruh

VSTUP VOLNÝ