Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Guerillagardeners

který se koná v úterý 3.února 2015 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, sál č. 319

Na semináři STUŽ se budeme zabývat sociálním rozměrem udržitelného rozvoje, a to konkrétně komunitními aktivitami.

Co je to komunita? Wikipedie říká: „Komunita … je společenství živých bytostí, které sdílejí určitou oblast (omezenou prostorově, jejich společnými zájmy apod.). … Komunitu charakterizuje zejména sdílená vzájemná interakce, vycházející například ze společných potřeb nebo zájmů. Komunity se obvykle vytvářejí na jednom konkrétním místě (… třeba obyvatelstvoobce, může se ale jednat i ospolek, rodovou osadu,občanské sdružení, církev, školu , společenský klub či firmu), zejména s rozšířeníminternetu však toto omezení přestává platit (například komunity nadiskusních fórech,linuxová komunita nebo narůstající komunita kolem otevřené encyklopedie Wikipedie), nicméně každá skutečná lidská komunita je vždy založena na vzájemném fyzickém styku více živých lidí.“

Wikipedia-logo-cs

Komunitní život je součástí každé vyspělé společnosti a vyznačuje se především tím, že se jedná o aktivity zdola, které vznikají většinou zcela mimo oficiální struktury, nemají podporu oficiálních míst, často jsou dokonce v rozporu s nimi, fungují mimo tržní principy a komerční zájmy a přesto dnes tvoří důležitou součást společenského života. V naší zemi, bohužel, byly takovéto neoficiální aktivity 40 let prakticky kompletně potlačeny, ale nyní opět ožívají v celém svém spektru. Na naší besedě je chceme mapovat s ohledem právě na zmíněný komunitní princip – měli bychom si vzájemně ukázat povahu oněch interakcí, ze kterých se mohou zrodit nové vztahy, nápady nebo služby veřejnosti.

V naší besedě jsme vybrali jen některé příklady takovýchto komunitních aktivit, dohromady snad mohou dát posluchačům jistou představu, co tyto aktivity mohou představovat pro společnost.

Osm-200810-praha

Na besedě se vám představí následující panelisté:

  • Mgr. Kateřina Jechová představí, jak fungují Komunitní zahrady, konkrétně pak Komunitní zahradu Smetanka
  • Mgr. Monika Horáková představí, fungování tzv. gerillového zahradnictví – osazování opuštěných zanedbaných ploch stromy a rostlinami
  • Mgr. Arnošt Novák představí některé myšlenky komunitních center na příkladu Centra Klinika – dobrovolnou prací vyčištěné opuštěné budovy, ze které bylo Centrum vzápětí „za odměnu“ vyhnáno Policií ČR
  • Bc. Vojtěch Dostál představí, jak funguje největší světový projekt komunitní encyklopedie – Wikipedie – jakým způsobem mohou vznikat velmi dobrá encyklopedická hesla i v komunitě lidí s naprosto odlišnými názory
  • Ing. Petr Dlouhý představí celosvětový projekt komunitní tvorby internetových map Open Street Map – projekt, který dobrovolnickou prací lidí z celého světa stále konkuruje nákladným komerčním projektům.

Besedu moderuje ing. Jiří Dlouhý

VSTUP VOLNÝ

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License