Obecnice - hranice vojenského újezdu

který se koná v úterý 6.ledna 2015 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, sál č. 319

Nestává se to každý rok, aby v ČR zanikal nějaký vojenský újezd, vznikaly nové obce, vznikala Chráněná krajinná oblast.

Těsně po druhé světové válce byla zrušena střelnice vojsk SS v prostoru mezi Benešovem, Neveklovem a Sedlčany. Po odchodu Sovětské armády zanikly vojenské újezdy Ralsko a Milovice, počátkem 90. let pak např. újezd Prášily na Šumavě.

 

V pátek 12. 12. 2014 schválila po ročním projednávání Poslanecká sněmovna zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů a o změně hranic krajů, a to včetně některých pozměňujících návrhů.

Předlohu bude počátkem roku 2015 projednávat Senát a i zde bude jistě řada rozdílných návrhů. Současně se zánikem újezdu Brdy má vzniknout Chráněná krajinná oblast. Z vojenských újezdů Boletice, Hradiště a Libavá budou od 1. 1. 2016 vyčleněny osídlené lokality a vznikne šest nových obcí (Polná na Šumavě, Doupovské Hradiště, Bražec, Město Libavá, Kozlov, Luboměř pod Strážnou).

Dolní Padrťský rybník od hráze

O důvodech, které vedly armádu k tomuto kroku, o vzniku CHKO Brdy a ochraně přírody v CHKO Šumava, o perspektivách nových obcí a dalších otázkách budou v úterý 6. ledna od 16. hodin diskutovat na tradiční besedě Společnosti pro trvale udržitelný život:

  • Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D ., náměstek ministra a ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny MŽP
  • mjr. Ing. Magda Dvořáková – Generální štáb AČR
  • PhDr. Ivan Gabal , sociolog, poslanec a zpravodaj zákona o zrušení VÚ Brdy
  • Ivan Makásek , emeritní šéfredaktor časopisu NIKA

Moderuje Ing. Karel Jech

VSTUP VOLNÝ