Kraftwerk-horny-pocaply-by-RalfR-2

Jedenáct evropských ministrů životního prostředí, včetně ministrů z Německa a Francie,  zaslalo novému předsedovi Evropské komise dopis, ve kterém ho vyzývá, aby Komise pokračovala ve schvalování legislativy na ochranu ovzduší (tzv. air package) a odpadové legislativy (waste package), navržené již předchozí komisí.

 

Dopis předsedovi Junckerovi zaslali ministři Belgie, Kypru, Francie, Německa, Řecka, Itálie, Lucemburska, Portugalska, Slovinska, Španělska a Švédska. Ministr Brabec se k výzvě nepřipojil. Zdůrazňují v něm, že je třeba, aby Komise velmi pečlivě zvážila pozitivní důsledky, které by měla nová legislativa přinést nejen pro zlepšení životního prostředí, ale také pro vznik novýc pracovních míst a ekonomický růst díky inovacím a zlepšení konkurenceschopnosti.

Také někteří členové Evropského parlamentu vyzývají Komisi, aby pokračovala ve schvalovacím procesu nové legislativy o ovduší a odpadech. Jak někteří z nich zdůraznili, umírá v Evropě přibližně 400 000 lidí právě díky znečištění ovzduší.

Podle zprávy Evropské environmentální agentury (EEA), oficiální agentury, která pro Evropskou komisi shromažďuje a vyhodnocuje data o stavu životního prostředí, stálo Evropu znečištění ovzduší, způsobené průmyslem v čele s uhelnými elektrárnami v roce 2012 dohromady 189 miliard EUR.