Thorpe Green - geograph.org.uk - 1495215

Zveme Vás na diskusní seminář na téma UDRŽITELNÁ DOPRAVA který se koná

v úterý 2. prosince 2014 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, sál č. 319

Cílem semináře je probrat přínosy udržitelné dopravy z hlediska všech druhů dopravy, a to silniční, železniční, vodní...

V panelu vystoupí zástupci

  • ministerstva dopravy,
  • Správy železniční dopravní cesty,
  • ministerstva životního prostředí a
  • Dopravní federace.

 

Garant a moderátor: Doc. RNDr. Miroslav Martiš

VSTUP VOLNÝ