The Blue Marble 4463x4163

Zveme Vás na diskusní seminář na téma EIA - podpora rozvoje, nebo jeho brzda? který se koná v úterý 2. září 2014 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

EIA a SEA v souvislostech připravovaného nového zákona o posuzování vlivu na životní prostředí

 

V panelu semináře zasednou představitelé ministerstva životního prostředí, aktivní účastníci EIA a SEA procesu a zástupci nevládních organizací :

  • Ing. Petr Slezák, zástupce ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP,
  • Ing. Dan Jiránek, primátor města Kladno,
  • Ing. Aleš Ziegler, Zelený kruh,
  • Mgr. Pavel Černohous, advokát.

 

Pozvána byla také Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, MŽP, která má v tomto čase jinou akci, ale nevylučuje možnost, že se semináře zúčastní

 

Seminář uvádí a moderuje doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., místopředseda STUŽ,

fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

 

VSTUP VOLNÝ