cropped-summitbanner11Vážený pane předsedo vlády,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s blížícím se klimatickým summitem, který dne 23. září 2014 pořádá v New Yorku generální tajemník OSN Pan Ki-mun, a požádat Vás, abyste jej podpořil svou osobní účastí. Summit má zapojit nejvyšší představitele států světa do řešení jednoho z nejpalčivějších problémů dneška – klimatické změny, která již dnes citelně ovlivňuje život milionů lidí, včetně obyvatel České republiky.

Klimatická změna působí podobně jako všechny environmentální problémy sociálně velmi nespravedlivě. Nejen proto, že státy, které ji primárně nezpůsobily, ponesou její dopady nejvíce. Ale zejména proto, že chudí a nemocní lidé – ať už žijí kdekoliv – mají omezené možnosti, jak jejím následkům čelit – nepostaví znovu bouří poničený dům, neodstěhují se z povodňových oblastí, neutečou před spalujícím horkem do klimatizovaného bytu a nebudou si moci opatřit stále dražší potraviny.

Klimatická změna je zároveň problémem, jehož řešení známe a do značné míry stále ještě máme v rukou. Navíc jsou to řešení, která zmíněnou sociální nespravedlnost zmírňují: zateplené domy, sluneční teplo či moderní kotle snižují účty domácnostem i znečištění ovzduší, bioplynové stanice na odpad nebo fotovoltaické panely na střechách umožní obci vyrábět si vlastní čistou energii. Nízkoenergetické domy jsou zároveň ideálním prostředkem, jak snížit náklady lidem v důchodovém věku.

Dovolujeme si v této souvislosti navrhnout schůzku, kde bychom mohli o vhodných cílech a opatřeních, které by Česká republika měla prosazovat či podporovat, společně diskutovat.

Oznámí-li světoví prezidenti a premiéři v New Yorku své ambiciózní závazky pro snižování skleníkových plynů, stane se summit klíčovým milníkem v procesu přípravy globální dohody, která má být přijata v Paříži ke konci roku 2015. Podle nám dostupných informací se summitu osobně zúčastní celá řada vrcholných evropských státníků, mj. francouzský prezident F. Hollande, maďarský prezident J. Áder nebo italský premiér M. Renzi.

Vážený pane předsedo vlády, věříme, že nejen naši výzvu, ale i osobní pozvání od generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna vyslyšíte a v září se spolu s ostatními hlavami států a dalšími významnými státníky zúčastníte summitu, který nás pomůže přiblížit k řešení globální klimatické změny.

S poděkováním a pozdravem,

 

Petr Hlobil,  Ředitel pro mezinárodní záležitosti, CEE Bankwatch Network

Pavel Přibyl,  Ředitel Českého fóra pro rozvojovou spolupráci

Jarmila Johnová,  Předsedkyně Pražských matek

Martin Sedlák,  Ředitel Aliance energetické soběstačnosti

Ondřej Kopečný,  Zástupce ředitele Glopolis o.p.s.

Edvard Sequens,  Vedoucí programu energie, Calla

Vojtěch Kotecký,  Programový ředitel Hnutí DUHA

Julia Sokolovičová,  Ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh

Petr Kucka,  Programový ředitel Greenpeace ČR

Jan Šindelář,  Člen výkonné rady Auto*Mat

Lucie Mádlová,  Ředitelka Asociace společenské odpovědnosti

Jiří Dlouhý,  Předseda Společnosti pro trvale udržitelný život

Ondřej Pašek,  Ředitel Centra pro dopravu a energetiku

Barbora Urbanová,  Koordinátorka Klimatické koalice

 

Plné znění dopisu ke stažení.