Autocollant cigalonde

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

ALTERNATIVNÍ EKONOMIKA

který se koná

v úterý 1. dubna 2014 od 16:00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

*

V panelu vystoupí experti, zabývající se některými obory alternativní ekonomiky. Kromě vlastního příspěvku budou diskutovat s účastníky semináře o alternativách jimi přednesených typů ekonomiky.

Diskutovat budou:

 

  • Ing. Magdalena Huncová , Ph.D. odborná asistentka UJEP, Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem
  • Mgr. Lukáš Policar , o.s. Jules a Jim, sociální podnikání
  • Dr. Jiří Silný , ekumenická akademie - Fair Trade
  • Ing. Miloslava Kettnerová, PRO-BIO LIGA - koordinátorka projektů komunitou podporovaného zemědělství. Pěstitelka zeleniny na komunitní zahradě KomPot.

 

Diskuzi bude moderovat Ing. Jiří Dlouhý

 

VSTUP VOLNÝ