Zveme Vás na diskusní seminář na téma VIZE 2050 aneb

jaké jsou představy České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj o budoucnosti České republiky?

který se koná

v úterý 4. února 2014 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše sál č. 319

*

Na základě inspirace globální Vizí 2050, vytvořené pro Světovou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj (WBCSD) jako materiál pro světovou konferenci v Rio de Janeiro v r. 2012 vznikla její česká obdoba pod patronací nedávno (znovu)založené České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). O obsahu této vize zapojení podnikatelského sektoru do udržitelné budoucnosti České republiky se s námi podělí její spoluautoři. Jako příklad pak bude uvedena část, týkající se inteligentních měst (Smart Cities), konkrétně představy o směřování Smart City Praha a návrh nového způsobu podávání integrovaných zpráv na úrovni podniku

Program semináře:

· Úvod : Informace o Světové podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj - Ing. Petr Kalaš, viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj

· Informace o České podnikatelské radě pro udržitelný rozvoj - Ing. Petr Kalaš

Princip Vize 2050 - Ing. Petr Kalaš

Pohled na Vizi 2050 z hlediska UR – PhDr. Ivan Rynda, vedoucí kat. sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK v Praze

Pohled na Vizi 2050 z hlediska konkurenceschopnosti–prof. Ing. Michal Mejstřík,CSc, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd UK v Praze

Příklad: Smart City Praha – Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., reprezentant Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Příklad: Návrh nového integrovaného způsobu reportingu na úrovni podniku Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

Diskuse

Diskusní seminář bude moderovat Pavel Šremer, STUŽ

VSTUP VOLNÝ