Stanovisko předsednictva STUŽ k navrženým zněním nového správního řádu

Předsednictvo Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) vydává nesouhlasné stanovisko s navrženým zněním nového správního řádu, který je projednáván v Poslanecké sněmovně pod č. tisku 1070.

Důvodem nesouhlasu je:protiústavní a diskriminující pojetí účastníků, kterým není zaručena rovnost práv, bezdůvodné omezování kvalitativních nároků na rozhodování orgánů veřejné správy, zejména omezení povinnosti úřadů rozhodovat podle spolehlivě zjištěného stavu věcí a povinnosti poskytovat účastníkům řízení potřebnou pomoc, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu, bezdůvodné omezování možnosti nápravy nesprávných či nezákonných rozhodnutí úřadů, návrh nepřispívá právům občanů, ale snižuje dosavadní standardy úředního rozhodování, vytváří prostor pro korupci a široké ovlivňování úřadu, diskriminuje některé účastníky a omezuje možnosti využití opravných prostředků.

STUŽ naléhavě žádá všechny volené zástupce občanů, poslance i senátory, aby vznesli a prosadili pozměňovací návrhy nového správního řádu, které:zaručí rovnost účastníků správních řízení, zachovají dosavadní povinnost úřadu rozhodovat na základě spolehlivě zjištěného skutkového stavu věci, zachovají případně rozšíří dosavadní možnosti obrany proti nesprávným či nezákonným úředním rozhodnutím.

STUŽ podporuje pozměňovací návrhy vypracované odbornou skupinou právníků ze sdružení Ekologický právní servis a žádá jejich zapracování do návrhu správního řádu předloženého ministerstvem vnitra a projednávaného Parlamentem.

Jménem předsednictva pro trvale udržitelný život

Pavel Šremer, prom. biol. předseda STUŽ